mandag, april 03, 2017

Nådebevegelsens selvgodhet

Nok en måned med nye angrep fra en av de fremste talsmennene for den nye Nådebevegelsen, en svensk/kanadisk evangelist.

Jeg kjenner bare på en uendelig tristhet når jeg leser hans månedsmagasin, som jeg fikk i posten i dag. Måned etter måned retter han angrep på kristne som ser ting annerledes enn ham. Denne ganger stempler han sine meningsmotstandere som "fiender". Hvem er disse?

Jo det er selvsagt den religiøse lovisheten. Hvem står bak den? "Denne loviskhet finnes både i liturgisk og karismatisk form." Men han sier ingen ting om at han selv kan være religiøs og lovisk. Nei, se det, det er de andre.

Men denne mannen har flere fiender. For eksempel fundamentalistene. De som har for mye bokstav og for lite ånd. Hvem bedømmer dette? Det må jo være denne evangelisten som vet hvor mye ånd andre har.

Men han har også mange andre fiender. Jeg lar dette ligge, men jeg merker meg maktspråket i det han gir uttrykk for at hans fiender representerer "fordunklende og formørkede krefter". Intet mindre. Fienden representerer med andre ord demoniske krefter.

Det er få mennesker jeg har møtt som har så sterke og forutinntatte meninger om andre kristne, enn enkelte av disse som står for den nye nådelæren. Det er de som har rett, det er de som har sett det, mens andre feil, er loviske og ikke minst religiøse. Og bare fordi jeg sier dette, får jeg høre at det er et bevis på at jeg er lovisk og religiøs. Nåde den, nemlig, som sier noe eller stiller noen spørsmål ved disse folkene!

Fariseer! Fariseer! roper de. Men ser de ikke fariseeren i eget liv?

Ingen kommentarer: