lørdag, april 29, 2017

Sårbare forbønnssituasjoner

Det er mye rart man kan lese på nett. I dette tilfellet Facebook. Der la nylig en forkynner ut en status hvor han navngir en kjent person som han skal ha lagt hendene på og bedt for. Vedkommende skal ha grått "når Guds kraft kom over henne".

Hva er dette? Et grovt brudd på den fortroligheten dette mennesket viste når hun sa ja til å bli bedt for. Nå eksponeres hun for alle vennene til denne forkynneren, som igjen sprer dette videre til sine venner. For det er mange som trykker "liker" på dette innlegget. Men det er ikke noe annet enn simpel dyneløftning og vitner kun om en ting: ubetenksomhet og umodenhet hos forbederen. Og det slår tilbake på alle de som liker innlegget. Kanskje de burde spørre seg selv: ville det vært ok om ens eget navn ville ha blitt brukt i en slik kommentar på Facebook, om det var en selv som var blitt bedt for?

Forbønnssituasjoner kan være svært sårbare. Man blottlegger sin sjel for en annen, kanskje også med mange andre til stede. Det krever en várhet hos den som ber, og en djup respekt for den eller de som blir bedt for. Dessverre er ikke det tilfelle i denne situasjonen. Her skryter forkynneren av at han har bedt for en kjendis i Norge. Noe annet dreier det seg ikke om.

La oss vise andre mennesker som takker ja til å bli bedt for med respekt, behandle dem med varsomhet og selvsagt med taushetsplikt. Man blottlegger ikke for offentligheten hvem man ber for, og hva som skjedde med dem. Om noe skal sies etter en forbønnshandling så er det den som blir bedt for som skal si det, om vedkommende vil.

Det er klokt å tie.

Ingen kommentarer: