torsdag, april 13, 2017

Ta de kristne høytidene tilbake!

Jeg har gledet meg lenge over den svært positive utviklingen i menigheten United Malmø. Den har gått fra å være en av de mest søker-vennlige menighetene i Skandinavia, hvor det var kult å være og man gjerne feiret Valentinsdag og mors- og farsdag, men i liten grad feiret de kristne høytidene, til å bli en menighet som nå feirer gudstjenester med tros- og syndsbekjennelse, vekselbønn og nattverd.

I går var det enda mer å glede seg over. Da presenterte avisen Dagen et intervju med menighetens pastor, Magnus Persson. Der snakker han om at "frikirkene i Skandinavia har mistet påsken".

I United Malmø dro gjerne medlemmene på påskeferie, som svensker - og nordmenn - flest. Men de siste tre årene har denne pinsemenigheten gjenoppdaget viktigheten av de kristne høytidene. De feirer gudstjenester både palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag - og antall gudstjenestebesøkende er økende for hvert år.

Magnus Person har ikke noe i mot ferie, og unner alle noen dager fri. Men vi står i fare for å bli sekulære kristne, fordi påsken - av alle kristne høytider - er den aller viktigste. Påsken er den kristne tros hjerte og sentrum, i og med at den handler om Jesu lidelse, død og oppstandelse.

Jeg har hørt innvendingen mange ganger: Den om at Jesu oppstandelse feires jo hele året, så vi trenger ingen spesiell dag til å feire den.

Innvendingen kommer gjerne fra enkelte frikirkelige som hevder at en slik feiring bare dreier seg om noe religiøst.

Jeg synes Magnus Persson svarer så godt:

"Tenk om vi hadde en slik innstilling til våre barns bursdager? Tenk om jeg skulle si til min sønn: Vi trenger ikke å feire bursdagen din fordi du er jo 13 hele året."

Pastor Persson mener vi må ta høytidene tilbake. Det har jeg ment lenge.

Ingen kommentarer: