søndag, april 09, 2017

Var Lasarus funksjonshemmet?

Den femte uken i fasten har i den ortodokse tradisjonen fått et navn: Lasarus-uken, til minne om at at Jesus vekker opp igjen Lasarus fra de døde.

En for meg helt ny side ved Lasarus fortellingen har de siste dagene dukket opp, nemlig den at Lasarus kan ha vært funksjonshemmet. Spiller det noen rolle, spør du kanskje? Den forteller meg i hvert fall noe svært gripende, om så er tilfelle.

Det er Peter Halldorf som skriver om dette i sitt siste brev til medlemmene av den økumeniske kommuniteten i Bjärka Säby.

"Jeg møtte denne forklaringen første gangen gjennom den engelske teologen Francis Young", skriver Peter Halldorf. Det skjedde i forbindelse med et kurs Johannesakademiet holdt for en del år siden. Peter Halldorf skriver videre, her i min oversettelse:

"Hun har selv en sønn med funksjonshemming, og fortalte at hun hadde funnet hjelp i fortellingen om Lasarus og Jesu djupe hengivenhet til ham i hans svakhet. Vi kom da særskilt til å betrakte det koptiske ikonet av oppvekkelsen av Lasarus som vi hadde fått fra Egypt. Den gjorde et sterkt inntrykk på Francis Young som ble djupt berørt av likhet mellom Lasarus, slik som han ble fremstilt på ikonet, og hennes egen sønn..."

En annen av dem som har løftet frem denne mulige tolkningen er Jean Vanier, grunnleggeren av L'Arche-kommunitetene, og som jeg har både skrevet så mye om og oversatt mye av her på bloggen. Om dette skriver Halldorf:

"Han mener at det ordet som anvendes om sykdommen til Lasarus, asthenes, også kan oversettes 'handikappet'. Det skulle i så fall forklare hvorfor Lasarus ikke hadde noen familie, men bodde sammen med sine søstre, og at det dessuten er Marta, ikke Lasarus, som fremstilles som den som hadde hovedansvaret i hjemmet. Det vanlige i datidens kultur skulle ellers ha vært at broren, ikke en av søstrene, var familiens 'overhode' i en husholdning som ble delt av flere søsken. At så ikke var tilfelle antydes blant annet av at navnet Lasarus alltid nevnes sist når søsknene i Betania blir omtalt. Selv om denne tolkning ikke kan fastslås, og heller ikke stemmer overens med de ulike tradisjonene fra den tidlige kirken, er det interessant og rørende å tenke på at første gangen som Evangeliet etter Johannes bruker ordet 'philia' om Jesu kjærlighet til et enkelt menneske, så er det i forholdet til en person med en betydelig sårbarhet. Jesus begynte å gråte over et menneske som var død på grunn av kroppslig svakhet."

Dette kjenner jeg at jeg vil arbeide videre med.

Ingen kommentarer: