fredag, april 28, 2017

Å miste og vinne livet

"Livets store paradoks er at de som mister livet kommer til å vinne det. Dette paradokset blir tydelig i svært så hverdagslige situasjoner. Om vi klynger oss fast ved våre venner kan vi miste dem, men om vi ikke er krevende i våre relasjoner får vi mange nye venner. Om berømmelse er hva vi kjemper for, forsvinner den ofte så fort vi oppnår den, men om vi ikke har behov for å bli kjent, så kan vi bli husket lenge etter at vi er døde.

Når vi vil være i sentrum havner vi ofte i periferien, men når vi er så frie at vi kan trives hvor som helst, havner vi ofte i sentrum. 

Å gi sitt liv for andre er det aller største for oss mennesker. Da vinner vi livet."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: