onsdag, april 12, 2017

5000 kristne har rømt inn i skogen på grunn av forfølgelsene i Kongo

Volden mot kristne i Den demokratiske republikken Kongo øker i intensitet. I forrige måned ble Michael J. Sharp, en amerikansk mennonite og medarbeider i et fredsbevarende team utsendt av FN drept. Nå har 5000 kongolesiske mennoniter gjemt seg i et forsøk på å unngå volden og forfølgelsene.

Det finnes tre mennonitiske kirkesamfunn i Den demokratiske republikken Kongo. Visepresidenten for det ene, Communaute Mennonite au Congo, Joly Birakara, ber nå om forbønn i den svært spente situasjonen. Forfølgelsen har ført til at 30 menigheter med til sammen 4000 medlemmer har søkt tilflukt i skogene. Situasjonen er fortvilet. Dette kirkesamfunnet består av medlemmer fra minst seks forskjellige etniske grupper, som er blitt forsonet med hverandre gjennom troen på Jesus som sin Frelser og Herre.

Bercy Mundedi, som er direktør for Bibel-instituttet i Kalonda, hvor dette kirkesamfunnets pastorer får sin opplæring, er fortvilet og lurer på hva som er riktig å gjøre: skal hun sende 36 studenter hjem? Opprørsstyrker befinner seg i noen åser bare omlag fem kilometer unna Tshikapa, hvor kamper pågår. Noen av disse studentene skal uteksamineres i juli.

Jean-Felix Cimbalanga, som er president for et annet mennonitisk kirkesamfunn i landet, Communaute Evangelique Mennonite, rapporterer at 1000 av dette dette kirkesamfunnets medlemmer, fra åtte menigheter, har rømt inn i skogene.

La oss be for våre forfulgte trossøsken i denne spente og forferdelige situasjonen de nå opplever.

Ingen kommentarer: