tirsdag, april 18, 2017

La oss ikke lese ting inn i Skriften som ikke står der!

Det hender - faktisk ganske ofte - at kristne gir meg 3.Joh 2 - som et ord fra Gud. Et løfte om at Gud skal helbrede meg. Det er selvsagt gjort i beste mening. Noen mener også at Gud på en helt spesiell måte har talt til dem om å gi meg dette som de da kaller er "et løfte fra Gud".

Men leser vi verset slik det står i vår Bibel, og ikke legger noe til, så er dette ikke et løfte fra Gud om helbredelse, men ganske enkelt og ikke noe mer enn et ønske fra apostelen Johannes om at Gajus må ha det godt!

"Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt."

Det er et flott ønske, men altså ikke noe Guds løfte. La oss merke oss ordene: "JEG ØNSKER ..." Hvem taler? Johannes.

Vi må passe oss så vi ikke leser ting inn i Skriften som ikke står der!

Et av de mest siterte "bibelversene" er dette: "Størst av alt er kjærligheten."

Spør du hvor det står, så svarer man: 1.Kor 13.

Men det er et problem. Et slikt vers står ikke i 1.Kor 13. Det står derimot følgende: "Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten." (v.13)

Kjærligheten kan nemlig aldri løsrives fra troen og håpet.

Om enn hvor velmenende det enn måtte være, la oss ikke lese ting inn i Skriften som ikke står der.

Ingen kommentarer: