torsdag, april 06, 2017

Veiskilt på veien til Gud

"Hvordan har vi lært å kjenne Guds kjærlighet, sjenerøsitet, godhet, tilgivelse? Gjennom våre foreldre, venner, lærere, pastorer, ektefelle, barn - de åpenbarer alle Guds kjærlighet for oss. Men når vi lærer å kjenne dem, innser vi at hver av dem kan bare åpenbare en liten del av Gud. Guds kjærlighet er større enn deres; Guds godhet er større enn deres; Guds skjønnhet er større enn deres.

I begynnelsen er vi kanskje skuffet på disse menneskene. En stund trodde vi at de kunne gi oss all den kjærlighet, godhet og skjønnhet vi trengte.

Men med tiden har vi oppdaget at alle sammen var veiskilt på veien til Gud."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: