søndag, april 16, 2017

Kristus er oppstanden! Ja, Han er sannelig oppstanden!

Alt står eller faller med et eneste punkt i den kristne tro: sto Jesus opp igjen fra de døde eller ikke. Om Jesus ikke sto opp igjen fra de døde er alt forgjeves og vi som kaller oss kristne står tilbake som de ynkeligste menneskene på jord. Om ikke Jesus sto opp igjen fra de døde var vår tro i beste fall en moralsk høyverdig etikk.

"Men nå er Kristus stått opp igjen fra de døde ..." (1.Kor 15,20)

Dermed krones alt med seier - også seieren over døden! Kristus er oppstanden! Ja, Han er sannelig oppstanden!

Det er to plasser jeg dras mot når jeg er i Israel. Det ene stedet er Getsemane, det andre er Gravhagen (bildet). Når man besøker disse to stedene er det lett å bli "ført tilbake" til Jesu tid. Stedene er autentiske. Når disse linjene skrives er jeg i ferd med å legge meg for å sove. Jeg skal opp tidlig for å feire Kristi oppstandelse i forbindelse med gudstjenesten i Kristi himmelfartskapellet klokken 08.00. Kl.11.00 feirer jeg gudstjeneste i Lillehammer baptistkirke, hvor jeg skal tale. Senere i dag vil jeg publisere talen jeg skal holde på Lillehammer. I den forteller jeg hvorfor Gravhagen i Jerusalem er så spesiell for meg.

Inntil videre roper jeg glad: KRISTUS ER OPPSTANDEN! JA, HAN ER SANNELIG OPPSTANDEN!

Ingen kommentarer: