torsdag, april 27, 2017

Baptister i Kasakhstan bøtelagt for å feire Jesu oppstandelse

Politiet i Kasakhstan stormet to baptistmenigheter 1.påskedag og bøtela minst fire baptister for å ha deltatt i gudstjenester i henholdsvis Temirtau (bildet), en by i de sentrale områdene av landet og i den sørlige byen Taraz.

Det er Forum 18 som melder dette.

Baptistunionen i Kasakhstan snakker nå om en ny bølge av forfølgelser mot landets kristne. Nylig bøtela en domstol i Almaty, landets hovedstad, en protestantisk menighet i byen og forbød enhver form for møtevirksomhet i tre måneder. Samtidig ble en utenlandsk statsborger forvist fra landet.

Dmitry Yantzen, har i et intervju med Radio Free Europe, som representerer Baptistunionen i Kasakhstan, fortalt at politi og domstoler i landet har bøtelagt minst 20 personer så langt i 2017. Alle har det til felles at de er kristne og har deltatt på møter i ulike baptistmenigheter. Bøtene er høye: 226.900 Tenge, hvilket tilsvarer 6.200 norske kroner. 6.200 kroner utgjør tre månedslønner.  Så høye bøtesatser rammer særlig pensjonister. 70 årige Ivan Yantsen er en av dem.

70 åringen ville feire 1. påskedag i baptistmenigheten i Temirtau. Når politiet dukket opp og forstyrret gudstjenesten, og krevde at Ivan Yantzen skulle bli med dem til politistasjonen i Starogorodskoi distriktet, nektet Ivan og de andre. Politiet var høflige til å begynne med, men så ble de svært ufine. Ivan Yantzen gav seg ikke, og politiet gav opp forsøket. To dager senere fikk Ivan Yantzen presentert en bot fra politiet, men han nekter også å betale denne. Yantzen mener at det er et brudd på elementære menneskerettigheter at han ikke får feire gudstjeneste i menigheten han tilhører.

La oss huske ham og alle våre trossøsken i Kasakhstan i våre forbønner.

Ingen kommentarer: