fredag, april 14, 2017

Vi forkynner Hans død helt til Han kommer igjen

Vi var 12. Akkurat som disiplene den minnerike kvelden på Øvresalen. Vår Øvresal var et lite skogskapell. Begge stedene ble en kalk velsignet og et brød brutt, og delt ut.

"Velsignelsens beger som vi velsigner, gir den oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp?" (1.Kor 10,16)

Jeg kjenner på en djup takknemlighet for det som skjedde skjærtorsdag på Øvresalen, og det som skjedde i Kristi himmelfartskapellet i går. Hvilken gave Herrens måltid er!

Det er et stort tidsspenn mellom innstiftelsen av dette hellige måltidet på Øvresalen og feiringen av Herrens måltid i Kristi himmelfartskapellet skjærtorsdag 2017. Men alle feiringer av dette måltidet siden Jesus innstiftet det, har dette til felles:

"For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer." (1.Kor 11,26)

Feiringen er den sterkeste forkynnelsen av alle om Jesu lidelse og død for vår skyld. Hans sårmerkte kropp som brytes i stykker, blodet som rant, og sonet all vår synd.

I går ble ordene fra 1.Joh 2,2 så levende for meg:

"Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens."

Ingen kommentarer: