fredag, januar 10, 2014

30.000 ungdommer samlet rundt korset

Det gir håp når over 30.000 unge mennesker bøyer seg ved korset, og tilbringer nyttårshelgen i bønn, lovsang og bibelmeditasjon!

Det skjedde i Strasbourg fra 28. desember og like inn i det nye året.

4.500 polakker, 2.600 ukrainere, 1.400 italienere, 1.200 kroatere, 1.000 hvite-russere, pluss, pluss.  Alle søkte de å utgjøre 'en synlig enhet mellom alle som elsker Kristus'.

Arrangøren av den store europeiske samlingen var den økumeniske kommuniteten i Taize. Deltagerne kom fra alle slags kirkesamfunnsbakgrunner. Her var katolikker, ortodokse, pinsevenner, lutheranere, baptister, metodister og anglikanere i skjønn forening, om det viktigste: korset. Korset og oppstandelsen.

Og hele kirkefamilien hadde sendt sine hilsener: fra pave Frans, fra den økumeniske patriarken, Bartholomeus, fra patriarken i Moskva, fra erkebiskopen i Canterbury, fra generalsekretæren i Det lutherske verdensforbundet, fra generalsekretæren til de reformerte kirkene og fra generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse-Tveit.

Alle gir de uttrykk for sin begeistring over Taize og den store ungdomsmønstringen.

Ingen kommentarer: