lørdag, januar 04, 2014

Jesus snudde deres verden på hodet og forvandlet deres liv

'Mange forteller meg at historien vår er så utrolig', sier Adam Strode, og legger til: 'Fra vårt perspektiv er det som har skjedd med oss ikke noe annet enn å bli stilt ansikt til ansikt med Jesu ord i Mark 1,15: Omvend deg og tro'.

Adam Strode er ateisten som responderte på Jesus fra en ideologisk overbevisning, hans kone Jeanette var influert av katolisisme, men var aldri blitt introdusert for Jesus som en personlig Frelser, inntil hun møtte Adam seks måneder etter hans omvendelse.

Begge fikk sine liv radikalt forandret når de tok Jesu ord i Mark 1,15 på ramme alvor, og handlet på det: 'Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!'

Begge omvendte seg og begge begynte å søke etter å finne hva det vil si i praksis å være en Jesu disippel.

Etter å ha gjort ferdig high school som en ny troende, med svært lite veiledning, og marginal teologisk bakgrunn og uten å ha noen formening om hva fremtiden ville bringe, ble Adam Strode innrullert i Marinekorpset. Det skjedde i etterkant av 11.september.

'Verken Jeanette eller jeg så noen konflikt med det å være en kristen og å være en del av det amerikanske marinekorpset', skriver Adam Strode i en artikkel publisert av Mennonite World Review.

Gud og nasjon er for mange amerikanere som eplepai. Det hører sammen.

Så i 2005 begynte Jeanette på college, og Adam dro ut i marinen. De giftet seg året etter, men så lite til hverandre de neste tre årene. Fra 2007 til 2009 deltok Adam Strode i internasjonale oppdrag. Han tjenestegjorde blant annet i Irak og som piratjeger i Afrika og langs den somaliske kysten.

'Disse årene var smertefulle, men også dannende, for oss', forteller Adam. I løpet av disse årene begynte han for alvor å studere Bibelen, og etter hvert som han leste Det nye testamente ble han mer og mer urolig . Jesus lærte jo at man skulle elske sine fiender, og be for dem som forfølger oss. Hvordan var det forenelig med å være en del av marinekorpset?

'Nok en gang snudde Jesus min verden opp-ned', skriver Adam Strode. Han delte sine tanker med sin kone, blant annet om å forlate Marinekorpset. Jeanette ble overbegeistret. Hun hatet krigen. Hun ønsket å følge Fredsfyrsten.

Igjen ble det en tid for å omvende seg og tro evangeliet!

'Når jeg forlot marinekorpset var jeg overbevist anabaptist, uten at jeg egentlig visste det', skriver Adam Strode. De følte seg fremmede i den evangelikale kirken de oppsøkte. Selv om vi flyttet tilbake til hjemstedet vårt, følte vi oss ikke hjemme der. Vi følte begge at det vi skulle gjøre var å bli disippelgjørere.

Uten penger begynte de å plante kristne kommuniteter blant fattige arbeidere i Denver.

'De siste tre årene har min kone og jeg arbeidet blant narkomane, alkoholikere, prostituerte, hjemløse og blant masse barn. Det har vært vårt privilegium å se mennesker forvandlet ved evangeliets kraft', skriver Adam Strode.

For litt over ett år siden skjedde det to viktige ting. Det første var at ekteparet Strode kjente på et kall til å drive misjon i Thailand. Det andre var at de fant sitt åndelige hjem i en Peace Mennonite Community Church. Der fikk de god åndelig veiledning av pastor Tim Davis. Han har gode forbindelser med Virginia Mennonite Missions, som nylig tok de første stegene for å etablere misjonsvirksomhet i Bangkok'.

'Gud har lagt alt til rette for at vi skal tjene på en ny frontlinje', skriver Adam Strode. Nå venter gatene i Bangkok, hvor de skal introdusere Fredsfyrsten blant de fattigste av de fattige.

'Jesus har virkelig snudd vår verden på hodet', sier Adam Strode.

Ingen kommentarer: