mandag, januar 20, 2014

Hva Gud er i stand til

Jeg så nærmere på noen skriftsteder i går om hva Gud er i stand til. Det er mange flere enn disse, men disse var de som jeg dvelte ved og som styrket meg i troen:

'Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning'. (2.Kor 9,8)

'Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet'.. (Hebr 2,18)

'Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem'. (Hebr 7,25)
'Han som har makt til å bevare dere fra fall, og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil'. (Jud v.24)

'Å, min Herre og Gud! Se, du har skapt himmelen og jorden med din store kraft og utstrakte arm. Ingen ting er umulig for deg'. (Jer 32,17)

Ingen kommentarer: