fredag, januar 03, 2014

Økt satsing på å nå mongolere og andre fremmedkulturelle i Ungarn, del 1

Ungarske baptister tar et nytt misjonsinitiativ, for å nå landets kirkefremmede og økende fremmedspråklige befolkning med evangeliet.

Det bor 10 millioner mennesker i Ungarn. Nær to tredjedeler av befolkningen har en tilhørighet til en kirke, men bare ti prosent har et aktivt forhold til sin tro. I tillegg kommer etniske minoriteter som tyskere, jøder, mongolere, romfolk, rumenere, slovakere, bare for å nevne noen.

Baptismen kom til Ungarn takket være Johann Gerhard Onchen, som hadde vært et viktig redskap i Guds hånd overfor Janos Rottmayer mens denne oppholdt seg i Hamburg. Janos Rottmayer og hans misjonsteam ble sendt tilbake til Ungarn, 20.mai 1846, i den hensikt å spre evangeliet. Dette skulle bli en milepæl i den ungarske baptistunionen som nylig var blitt stiftet. Dette misjonsarbeidet har fortsatt med framgang forsatt frem til i dag. Det er nå omlag 12.000 baptister i Ungarn.

Nå satses det for å nå immigrantene.

Tsevel er en ordinert pastor som bor i Budapest og arbeider som misjonær for å nå mongolere som er bosatt i Ungarn og i Europa forøvrig. Han er menighetsplanter og får støtte både fra Den ungarske baptistunionen og fra Den europeiske baptistføderasjonen.

Det er to årsaker til at mongolere kommer til Europa: muligheten for arbeid og studier. Det finnes minst 20.000 mongolere i Vest-Europa. Ved siden av Budapest finnes det store grupper av mongolere i Praha og Ostrava i Den tsjekkiske republikk, i Linz og Wien i Østerrike, i London og Manchester i Storbritannia, men vi finner dem også i Frankrike, Sveits og Sverige. Dette er hardtarbeidende folk, de arbeider som regel med manuelt arbeid.

Du kan lese mer om bakgrunnen til Tsevel og hans bakgrunn fra Mongolia i neste artikkel, som publiseres i morgen.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: