torsdag, oktober 23, 2014

Menigheter i California tvunget til å være med på å finansiere abort

De siste fire årene har president Obama og hans administrasjon forsikret amerikanerne om at de er sterke tilhengere av tros- og samvittighetsfrihet. Det fungerer ikke helt slik.

Nå har staten California innført nye regler som vil medføre at menigheter vil bli tvunget til å være med på å finansiere aborter.

California's Department of Managed Health Care har gitt ordre om at alle forsikringsordningene i staten må umiddelbart også dekke kostnadene ved frivillig abort. Forsikringsordningene skal nemlig dekke det som kalles 'basic health services' og det innebærer også muligheten til å kunne ta abort. De nye reglene trådte i kraft 22.august. Dette gjelder også forsikringer som tegnes av menigheter og som skal dekke deres forsikringsbehov. De må være med på å dekke utgiftene delstaten har ved å utføre disse fosterdrapene. Menighetene kan reservere seg mot å tegne forsikringer som dekker abort hvor kjemiske midler brukes for å avbryte svangerskapet, men ikke for aborter foretatt kirurgisk.

The Alliance Defending Freedom og Life Legal Defence Foundation innleverte 16. oktober en klage til det føderale Helsedepartementet på vegne av syv menigheter som er blitt tvunget til å gi forsikringsdekning for provoserte aborter.

Ingen kommentarer: