torsdag, oktober 16, 2014

Svenske katolikker gir bort millioner for at flyktningebarn kan gå på skole

Her er dagens gladmelding: Svenske katolikker sørger for at 2500 barn får gå på skole i krigstrette Aleppo i Syria.

Siden fasteaksjonen i vår har de klart å samle inn over tre millioner kroner til syriske flyktninger. Talsmannen for Caritas Sverige, dominikanerpateren Henrik Alberius (bildet) forteller til svenske Dagen at 2,1 millioner kroner kom inn i forbindelse med fasteaksjonen og nå har ytterligere 860.000 kroner som er blitt videresendt til arbeidet blant flyktninger i Irak.

Pengene skal fordeles slik:

* 600.000 har gått til et prosjekt som skal gi skolemateriell og støtteundervisning til Aleppos nærmere 2000 elever i barne- og videregående skole og 750 universitetsstudenter. Dette får stor betydning siden mange av disse elevene ikke har fått gått på skole på grunn av krigen.

* 250.000 har gått til Caritas Tyrkia og de syriske flyktningene der

* Caritas Jordan og Caritas Libanon har hver fått 750.000

Alle prosjekter det er gitt penger til skal brukes til barns og ungdoms skolegang.

Foto: Opdacia.org

Ingen kommentarer: