onsdag, oktober 15, 2014

Å sammenfatte alt i takknemlighet

Tema for oktober for de av oss som har tilhørighet i Kristi himmelfartskapellet er hentet fra Joh 6,35:

'Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre og den som tror på meg skal aldri tørste'.

Vi søker måter vi kan leve ut disse ordene på, og i denne søken etter å sette ordet ut i et hverdagslig liv kom jeg over noe Wilfrid Stinissen (bildet) har skrevet og som ble til stor hjelp for meg:

'Når Jesus innstifter nattverden, tar Han brød og vin og takker Gud. Han takker Faderen for brødet som er Hans kroppen og for vinen som er Hans eget blod. Han vet at dette skal gi evig liv til alle dem som Faderen har betrodd Ham. Akkurat som ved graven til Lasarus, takker Jesus for at Han får være oppstandelsen og livet for hele verden.

Jesus er uendelig takknemlig for at Han får arbeide for sin Fars rike, selv om dette innebærer lidelse og død for Ham selv. Han takker for at Han får gi videre de ordene Han har tatt imot av Faderen (Joh 17,8), for at Han får åpenbare Faderens navn (Joh 17,6) og for at Han får fullføre det oppdraget Faderen har gitt Ham (Joh 17,4).

Alt det Jesus takker for, går i oppfyllelse i Hans totale utslettelse og fornedrelse. Han løfter kalken i takknemlighet til Gud, og vinen i kalken er blodet som renner ut av Hans åpne sår.

Hvis du av og til synes det er vanskelig å takke Gud for alt, kan du minne deg selv om hvordan Jesus bærer hele livet sitt fram som et takkoffer til Faderen. Han konsentrerer hele sin livskraft, sin vilje og sin kjærlighet i en takkebønn. Hvis du vil finne enhet og sammenheng i livet ditt, er det beste du kan gjøre å takke Gud for alt. Det betyr ikke at du skal resignere overfor alt som skjer. Det handler om en grunnleggende tillit til en som vet og forstår alt mye bedre enn du, en som elsker sin skapning og vil den vel.

Det er sannelig verdig og rett å takke Gud alltid og alle steder'.

Ingen kommentarer: