tirsdag, oktober 21, 2014

Muslimske ekstremister angrep Katharina-klosteret i Sinai og kidnappet to munker

For kort tid siden angrep muslimske ekstremister Katharia-klosteret i Sinai-ørkenen.

De stormet hovedporten og tok to munker til fange. For å få satt dem fri krevde kidnapperne løsepenger, noe munkene måtte gi etter for om de skulle se sine brødre igjen i live.

Men angrepet stanset ikke her. Ekstremistene truer nå erkebiskopen av Sinai og hans munker med vold. De hevder at klosteret ble ulovlig oppført i 2006, det til tross for det faktum at klosteret daterer seg tilbake til keiser Justitian I (527-565)!

Klosteret måtte betale over 130.000 kroner for å få kjøpt fri de to kidnappede munkene. Til tross for at klosterets ledelse har protestert overfor egyptiske myndigheter har ikke de egyptiske myndighetene gjort noe med saken. For ikke så lenge siden ble Katharia-klosteret ilagt en spesiell skatt. Klosteret har nemlig et eget rom hvor de serverer mat til turistene som ankommer stedet. Dette mener egyptiske myndigheter må skattlegges slik at klosteret ikke bemektiger seg på turisme!

1 kommentar:

Biskop Kyrillos sa...

Fruktansvärt tråkigt och beklagligt.
Dessa muslimer, eller islamister har tydligen icke läst profetens Muhammeds fribrev för detta kloster.