lørdag, oktober 25, 2014

Vekkelsen Amerika ikke trenger. Del 3

Her tredje og siste del av artikkelen til professor Howard Snyder, om vekkelsen Amerika IKKE trenger:

5. En vekkelse som mangler en visjon for Guds rike og for skapelsens helbredelse
Vi vet ikke hvor en genuin Jesus-sentrert oppvåkning vil ta veien. Men vi vet dette: Den vil lede oss tilbake til Jesus Kristus og til Hans sentrale fokus og lidenskap: Guds rike! Den vil bevege seg i retning av 'alle ting' i Ef 1,10 og lignende skriftsteder. Den vil lede til shalom, Guds vilje på jorden som i himmelen, skapningen helbredet.

Snakker jeg her om en forutbestemt slutt? Nei, Gud er full av overraskelser og mysterier. Men vi har Guds forunderlige bibelske løfter. I prinsippet vet vi hvordan Guds rike er, fordi vi har tydelige bilder av dette i Jesaja, Åpenbaringen, og i andre bibelske bøker. Og mest av alt fordi vi ser Jesus, som oppstått Herre og Konge.

Nei, ingen ny stor oppvåkning vil bringe Riket i sin fylde noe mer enn de tidligere har gjort, men den vil endre historien og livskursen og gjøre kirken (de som er åpne for Ånden) bevisste på Guds rike.

For de som ikke liker dette 'Guds rike språket' så finnes det alternative talemåter i Bibelen: Guds økonomi, et helbredet skaperverk, alle ting forsonet, strømmer av levende vann, shalom og andre. Alle peker i samme retning.

En bønn:
Å, Herre, send en stor oppvåkning. Å, hellige Ånd, berør, overbevis og alarmer de kristnes hjerter. Å, Jesus, kom og vis din levende kraft og sannhet. Hellige Far, ryst nok en gang himmelen og jorden. Skrangle med de døde bein og bring nytt liv. Om dette ber jeg i Jesu navn.

Ingen kommentarer: