onsdag, oktober 29, 2014

Den Hellige Ånd er både mild, ild og et stormvær

Den tredje personen i Guddommen, Den Hellige Ånd, blir av og til sammenlignet med en 'gentleman'.

Det er ikke noe feil med det bildet. Ånden har en varhet ved seg.

Men dette er bare en side ved Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er også som ild og som 'et veldig stormvær' (Apg 2,2)

Av og til kommer Den Hellige Ånd på en slik måte at Han 'skjærer like inn til hjertet', slik det skjedde på pinsefestens dag i Jerusalem. Når apostelen Peter har forkynt Guds ord, leser vi: 'Men da de hørte dette stakk det dem i hjertet ...' (Ap 2,37)

Det kjennes. Syndenød er noe som er virkelig. Som smerte. Vi vil føle disse djupe kuttene i hjertet vårt, når Ånden overbeviser oss om 'min synd'. Når dette skjer i ens eget liv, eller det skjer i våre gudstjenester, kan det føre til at tårene og gråten kommer. Det må vi ikke være redd for. Det er fare på ferde når våre gudstjenester blir så sterile at vi blir ille berørt om noen gråter etter å ha kommet i syndenød og syndserkjennelse.

Likevel - Den Hellige Ånd gjør mer bak ryggen din, enn foran øynene dine. Det skjer ting på djupet med oss som vi ikke vil forstå før vi er hjemme hos Gud.

En annen side ved dette, som opptar meg, er den tilstand vårt hjerte befinner seg i.

Jesus siterer en av profetene som gjengir disse ordene fra Gud: 'Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg'.

Er hjertet vårt mykt? Er det mulig at Gud kan så noe der som kan spire?

Hvis ikke vil Den Hellige Ånd bearbeide vårt hjerte, om vi inviterer Ham til å gjøre det. Hvis hjertet vårt er hardt, vil ingen ting kunne bli plantet, eller vannet, og livene våre endres ikke. Men Den Hellige Ånd kan bearbeide hjertet vårt. Det er smertefullt, det kan ta tid. Bare Den Hellige Ånd vet hvor lenge.

Ikke minst bruker Den Hellige Ånd det ordet som Han har innblest:

'For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertes tanker og råd'. (Hebr 4,12)

Legg merke til hva som står: DØMMER hjertes tanker og råd.

Ingen kommentarer: