tirsdag, oktober 14, 2014

Russland vil forby brysom menneskerettighetsorganisasjon

De var brysomme for Sovjetregimet. Nå ser det ut til at de også blir sand i maskineriet for Vladimir Putin. Han vil ha deres minne og Russlands hukommelse visket ut.

Det er tydelig at menneskerettighetene har og vil få trange kår under Putins regime. Mandag ble det nemlig kjent - via det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti - at justisdepartementet i Russland vil forby Russlands eldste menneskerettighetsorganisasjon 'Memorial'.

'Memorial' ble stiftet 19.april 1992 av fredsprisvinneren, Andreij Sakharov, her sammen med kona Jelena Bonner. Sakharov, som fikk Nobels fredspris i 1975, grunnla denne organisasjonen for 'å fremme en offentlig samvittighet basert på demokratiske og rettsstatlige verdier fri for totalitære mønstre'.

Hva er det som gjør at justismyndigheter nå reagerer så sterkt?

Sakharov-organisasjonen har avdekket og dokumentert overgrep og terror som ble begått av Sovjet-regimet. Blant annet har de intervjuet overlevende for de grusomme arbeidsleirene, de såkalte GULAG-leirene. 'Memorial' har også satt opp minnesmerker.

Men de har ikke bare satt et kritisk søkelys på den russiske historien. Sakharov-organisasjonen har også avdekket brudd på menneskerettighetene i blant annet Tsjetsjenia. En av organisasjonens medarbeidere, Natalja Estemirova, ble i 2009 bortført og myrdet i Ingusjetia mens hun selv undersøkte brudd på menneskerettighetene.

Det er selveste justisministeren i Russland som har anmeldt 'Memorial' til Høyesterett. Det skjedde i går, 13. oktober, med følgende begrunnelse:

'På grunn av grove og gjentatte brudd på russisk lov har vi bedt Høyesterett om å forby historie og sivilorganisasjonen Memorial'.

Disse bruddene på russisk lov skal dreie seg om rene formaliteter, blant annet dreier det seg om hvordan denne organisasjonen er organisert.

Det er ingen tvil om at det er helt andre årsaker som ligger bak. Vladimir Putin vil viske ut de sidene ved russisk historie han ikke liker. Putin arbeidet i perioden 1975 til 1991 for KGB. Fra 1985 til 1990 var han stasjonert i Dresden i Øst-Tyskland. I juli 1998 ble han utpekt til sjef for FSB, det nye navnet på KGB. I forkant av den russiske invasjonen i Tsjetsjenia ble Putin i august 1999 utnevnt til statsminister. Det kan være at en organisasjon som graver i fortiden blir for brysom for en person som har mye å skjule.

Ingen kommentarer: