tirsdag, oktober 28, 2014

Når troen blir for åndelig

R. Loren Sandford (bildet), senior pastor for New Song Church i Denver, og en anerkjent profetisk røst i USA, skriver noe på en Facebook status her om dagen, som understreker noe jeg selv har tenkt mye på den siste tiden.

R. Loren Sandford, som er sønn til Paula og John Sandford, henviste til samlivsbruddet mellom grunnleggerne av den kristne TV-kanalen God-TV, Rory og Wendy Alec.

I forbindelse med dette samlivsbruddet er det i utgangspunktet en ganske så besynderlig historie som fortelles, men den er dessverre ganske symptomatisk for enkelte miljøer.

Den offentlige historien som Wendy Alec forteller er som følger: Ektemannen skal ha møtt kvinnen han nå har forlatt Wendy til fordel for, i forbindelse med en plateinnspilling. Denne kvinnen skal ha fått det for seg at hun hadde hørt en stemme som fortalte henne at Gud hadde utpekt Rory Alec som en mann Gud hadde utvalgt for henne!

Og det enda Rory var gift.

Så skriver Sandford:

'Dette er den type vrangforestillinger som skapes når det er en for stor vektlegging på erfaringer og følelser på bekostning en solid forankring i Guds Ord. Det er på tide den karismatiske kristne verden får en djup kjærlighet til Skriften og en beslutning om å vandre etter den uforanderlige Guds råd. Så kanskje vi kan unngå noen av disse skandalene'.

Enkelte kristne taler ofte og mye om at 'Ånden' har vist dem både det ene og det andre. Det gjelder alt fra nokså spesielle åpenbaringer av bibelvers de har lest, og som gjerne tas helt ut av sin sammenheng, eller brukes til å forsvare teologiske standpunkt som er fremmede for klassisk kristen trosoverbevisning til åpenbaringer som ikke tåler å bli prøvd på Guds ord.

Enkelte mener at Den Hellige Ånd kan tale en ting til en person, og noe ganske annet til en annen person, men ikke noe sted finner vi i Den Hellige Skrift finner vi at Den Hellige Ånd motsier seg selv. Tvert imot. Alt det Den Hellige Ånd taler er i fullkommen harmoni.

Men det er nok ikke 'Ånden' med stor 'Å' som taler dette, men 'ånden' med liten 'å'. Det vil si det er kommer fra en selv, og ikke fra Gud.

Å påstå at Gud skal ha talt om at en annens ektefelle er ens fremtidige ektemann og at vedkommende må skille seg for å kunne gifte seg på nytt med den Gud har utkåret, er absurd. Likevel biter altså noen på en så absurd løgn. Utrolig nok.

Men dette hadde aldri skjedd om Bibelen er ens eneste autoritet hva angår liv og lære. Da ville man bøye seg for Den Hellige Skrift, ikke for hva en måtte føle og tro til en hver tid. Troen bygger ikke på følelser.

Det er ikke for ingenting at Guds ord forteller oss:

'Forakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode'. (1.Tess 5,20-21)

Vi bør også huske på at Den Hellige Ånd ALDRI drar oppmerksomheten mot seg selv, men ALLTID peker på Sønnen, på Jesus. Derfor bør man være på vakt mot mennesker som forteller om alt det Gud gjør gjennom dem, alle undre og tegn som skjer gjennom dem og om alle menneskene som blir frelst gjennom deres tjeneste.

Den svenske hellighetsforkynneren fra det 1800-århundre, Emil Gustafsson, sa ved en anledning følgende:

'Den som har mye å si om seg selv, har aldri sett Gud'.

Det er noe å tenke på.

1 kommentar:

Jan O. sa...

Takk for at du tar opp dette på bloggen din Bjørn Olav. Dette bør vi alle tenke over i en tid med mange "røster" som taler.