torsdag, oktober 16, 2014

Ni kvaliteter hos en forbeder, del 1

Eddie Smith er grunnlegger av U.S Prayer Center. Han har skrevet en svært god artikkel om forbønnstjenesten og i den gir han oss ni kjennetegn på en forbeder.

Jeg har oversatt artikkelen til norsk og tror den vil hjelpe mange som enten kjenner kallet til å bli en forbeder, eller som allerede lever i dette kallet:

1. Innvielse
En forbeder må ha sin forpliktelse til Kristus, til andre mennesker og til forbønnens oppgave. Det finnes ingen erstatning for dette engasjementet. Som Phillip Brooks en gang sa: 'Hvis menneske er menneske, og Gud er Gud, så er det å leve uten bønn ikke bare en forferdelig ting, det er en uendelig tåpelig ting'.

2. Pålitelighet
Det er ikke vår evne Gud ser etter, men vår tilgjengelighet. Paul Daniel Rader sa ved en anledning: 'Hvis du kan slå djevelen med å be hver dag, kan han da få deg til ikke å be kan han muligens slå deg hvor som helst'. Eller som en landsens predikant sa: 'Hvis dagen er mettet med bønn, er det mindre sannsynlig at den vil rakne'.

3. Integritet
I boken til min kone, Alice Smith, 'Beyond the Veil', skriver hun: 'Hvis vi godtar et oppdrag fra Gud, kan vi være sikker på at Han vil forsøke å bygge integritet inn i livene våre. Alice simpelthen elsker Salme 26,11-12: 'Men jeg vandrer i min uskyld. Forløs meg og vær meg nådig. Min fot står på jevn grunn. I forsamlingene vil jeg prise Herren'.

Dette vil jeg omskrive slik: 'I det offentlige rom vil jeg vandre rettskaffent og ha full oppmerksomhet på sannhet, ærlighet, rettferdighet og nåde. Jeg vil ikke legge onde planer eller fremme min egen sak. Jeg vil være tro mot integriteten til Guds ord, og jeg vil leve et moralsk troverdig liv privat så vel som offentlig. Jeg står fast på prinsippene for korrekt oppførsel, og vil ikke vike fra dem'.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: