tirsdag, oktober 28, 2014

Gud er lys

'Gud er lys, og det er intet mørke i ham'. (1.Joh 1,5)

Mens vår Herre Jesus i Johannesevangeliet åpenbares blant menneskene som nåde og sannhet, så oppdager vi her i brevene den samme Herre i livet med Faderen som lys og kjærlighet.

Det som var sannhet i evangeliet er lys i brevene, det som var nåde i evangeliet er kjærlighet i brevene. Hvorfor er det slik? Fordi lyset hos Gud, når det bringes til mennesker, blir til sannhet, fordi kjærlighet hos Gud, når den kommer mennesker til gode, blir til nåde. Sannhet og nåde her hos oss, lys og kjærlighet der hos Gud.                                

Derfor er det at nåden alltid står i fare for å bli misbrukt, og sannheten står i fare for å mishandles. Mennesker har vendt seg til disse ting for å bruke dem til sine egne formål. Men Gud er lys og Gud er kjærlighet, og du kan ikke klatre opp til Ham og røre ved det. Det kan ikke misbrukes. 

Så for å gjenopprette det som har gått tapt, er det ikke noe nytt Johannes tilbyr oss. Han bringer oss tilbake til tronen, og der vi på nytt stilt overfor Den Opprinnelige. For det er bare ved å vende tilbake til Kilden at vi kan gjenoppdage de første og grunnleggende ting'.

Watchman Nee (bildet), kinesisk husmenighetsleder, som satt 20 år i fengsel på grunn av sin tro.

Ingen kommentarer: