tirsdag, oktober 14, 2014

Guds skapende stillhet

'Ut av den evige stillhet talte Gud Ordet, og ved dette Ord skapte og gjenskapte Han verden.

I begynnelsen talte Gud landet, havet, himmelen. Gud talte solen, månen og stjernene. Gud talte planeter, fugler, fisker, ville og tamme dyr. Til sist talte Gud mann og kvinne.

Så, i tidens fylde, ble Guds Ord, ved det er alt blitt skapt, menneske av kjøtt og blod og gav alle som tror, kraft til å bli Guds barn.

I alt dette bryter ikke Guds Ord Guds stillhet, men folder den ut i dens rikdom uten grenser. Et ord med kraft er et ord som springer ut av stillhet. Et ord som bærer frukt, er et ord som stiger fram fra stillheten og vender tilbake til den'.

Henri Nouwen i boken: The way of the Heart.

Ingen kommentarer: