onsdag, april 28, 2021

Min sjels lille himmel


Gi meg nåde til å huske meg selv i min sjels lille himmel hvor du har etablert din bolig. Der lar du meg finne deg, der føler jeg at du er nærmere meg enn noe annet sted, og der forbereder du min sjel raskt til å inngå intimitet med deg ... Hjelp meg, Herre, å trekke sansene mine fra ytre ting, gjøre dem føyelig til å underlegge seg viljen, slik at når jeg vil snakke med deg, vil de trekke seg med en gang, som bier som lukker seg i bikupen for å lage honning.

- Teresa av Avila. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: