torsdag, april 01, 2021

Bibelstudium: Konfrontasjon med mørkets rike, del 9


 Det jeg nå skal fortelle skjedde for lenge siden. Under Jesusvekkelsen på 1970-tallet. I Trefoldighetskirken i Oslo. Det var Gospel Night og kirken var fylt til randen av mennesker. Presten Leif Salomonsen hadde holdt appell. Da står en ung mann frem. Han avlegger sitt vitnesbyrd. Det gjør et så sterkt inntrykk at jeg husker deler av det drøyt 40 år etterpå. Den unge mannen forteller om et radikalt møte med Jesus som fikk store konsekvenser for hans liv. Han måtte ta et oppgjør med sin fortid. Det resulterte i et bål på gårdsplassen hjemme hvor han brant opp alle sine okkulte bøker og gjenstander og demoniske fetisjer. Først da ble han fri. Det han brant opp den gangen var verdt mye penger. En formue for den unge mannen. Om det var verdt det? Absolutt. Han hadde vært bundet til noe ondt. Nå var han fri. Jeg skulle etter hvert bli kjent med denne mannen, og vet at hans sterke vitnesbyrd holdt i alle år som fulgte.

Kanskje var det slik det skjedde i Efesos også: "Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger." (Apg 19,19)

En svimlende sum penger! Beløpet tilsvarer 50.000 dagslønner! 

Evangelieforkynelse i ånd og kraft gir resultater! "Mange av dem som var blitt troende, kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med." (v.18)

Lys og mørke kan ikke kombineres. Den Hellige Ånd sørger for å avdekke mørkets gjerninger, og peker på synd, og da kommer syndserkjennnelsen og deretter syndsbekjennelsen.  Den  Hellige Ånd overbeviser om synd, sa Jesus: "Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd ..." (Joh 16,8) La oss merke oss dette: Det er ÅNDEN sm OVERBEVISER om synd, ikke mennesker. Ekte syndserkjennelse kommer gjennom syndenød. 

Vi ser dette tydelig i forbindelse med Peters pinsepreken: "Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre?" Den eneste som kan forårsake et slikt 'stikk' i hjertet er Den Hellige Ånd. Den naturlige og eneste rette konsekvensen av et slikt hjertestikk er det som Peter sier i det neste verset: 'Omvend dere!" (Apg 2,37-38a) Det vil se: bekjenne deres synder, og snu dere helt rundt og gå en annen vei. 

Med tanke på det som virkelig skjedde i Efesos denne dagen er det veldig interessant at det er til den kristne forsamlingen i denne byen at apostelen Paulus skriver disse ordee: "Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbaret, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg." (Ef 5,11-14)

Mørkets gjerninger, alle forbindelser med det okkulte, må avdekkes. Det er ikke mulig å kombinere kristen tro og det okkulte. Dette er utfodrende forkynnelse i en tid med religionssynkretisme, New Age  og annet so er så opp i dagen og så akseptert som i vår tid. Nysgjerrigheten når det gjelder det alternative er stor. Utydeligheten er også stor i kristne sammenhenger. 

Det er tydelig at forkynnelsen i Efesos ikke var vinglete, men klar. Folk ble stilt på valg. De måtte velge enten det ene eller det andre: enten Kristus eller mørket. De som ser Kristus - Lyset - vil uten tvil velge Kristus. Det er bare Ham som kan sette fri fra mørket.

fortsettes

Ingen kommentarer: