torsdag, april 08, 2021

Bibelstudium: Da evangeliet kom til Europa, del 4


Det jødiske samfunnet i Filippi var ikke stort. Det ser vi av det faktum at det ikke var en synagoge der. Men de hadde et bønnested ved en elv, hor en del kvinner kom sammen. På den tid krevdes det minst 10 jødiske menn for at de kunne ha en synagoge, og kanskje var det ikke så mange jødiske menn her? En av kvinnene som kom til denne bønnestedet for å feire sabbaten var en kvinne ved navn Lydia. Ved siden av sitt yrke beskrives hun av Lukas som "dyrket Gud etter jødenes tro." (Apg 16,14) Med andre ord var hun en hedning som var kommet til tro på Jahve - Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Disse ble kalt 'gudfryktige'. Den typiske synagogeforsamlingen bestod av jøder, proselytter og gudfryktige. En proselytt var født som hedning, men hadde brutt med sin hedenske kultur og offisielt konvertert til jødedommen. Disse ble altså kalt proselytter for å kunne skjelne dem fra biologiske jøder. Så hadde man en tredje kategori: de gudfryktige. Det var hedninger som ennå ikke hadde tatt skrittet fullt ut, som blant annet innebar omskjærelse og å følge Moseloven, men som var grepet av jødenes Gud.

Slik var det med Lydia. 

Av yrke var hun 'purpurkremerske'. Det plasserer henne i samfunnets øvre skikt, i følge bibeleksegeten David W.J Gill. I følge hans bok:'Acts and the Urban Elites'  anser Gill Lydia for å være en forretningskvinne av internasjonlt format. Hun "solgte lukusklær eller eksotiske varer, som purpurfarge eller parfyme" og at hun var rik. Vi merker oss at Lukas nevner at hun hadde sitt eget hjem, for det er til dette hjemmet hun inviterer Paulus og hans apostoliske team. (jfr Apg 16,15) Siden det nevnes eksplisitt at dette var huset til Lydia, tyder det på at hun var enslig. Og det viser også hennes sosiale status. Hun eide sitt eget hus og det var stort nok til å huse Paulus og hans team. 

Paulus og vennene hans kommer i kontakt med disse bedende kvinnene. "Vi satte oss der, og talte til kvinnene som var kommet sammen." (Apg 16,13) Dette viser jo det grensesprengende ved evangeliet. Her er det ingen forskjell på mann eller kvinne. Som Paulus skriver i brevet til de kristne forsamlingene i Galatia-området: "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus." (Gal 3,28)

Herren "åpnet hennes hjerte, så hun gav akt på det som ble talt av Paulus", Apg 16,15.

Lydia, ja, ikke bare henne, men hele hennes hus kommer til tro. Vi merker oss at dette er en genuin omvendelse, ikke noe overfladisk her. Lukas legger vekt på at Lydia 'gav akt på det som ble talt'. og på bekjennelsen av sin tro blir Lydia døpt sammen med "de som hørte til hennes hus". Det skjedde sikkert i elven hvor de møttes, for etter dåpen ber hun Paulus og hans team hjem til seg.

fortsettes

Ingen kommentarer: