onsdag, april 07, 2021

Bibelstudium: Da evangeliet kom til Europa, del 3


Observante lesere av Apostlenes gjerninger vil merke seg et lite, men dog så betydningsfullt 'vi' i Apg 16,10. Frem til nå har Lukas, som har skrevet Apostlenes gjerninger skrevet om 'han' og 'dem', men for første gangen i denne vår aller første kirkehistorie møter vi 'vi-formen'. Det er tydelig at legen, evangelisten og kirkehisorikeren Lukas, haar sluttet seg til det apostoliske teamet til Paulus i Troas. Hvorfor Lukas møter teamet akkurat her, får vi ikke vite. Det er mye vi ikke vet om Lukas. Han trer tilbake for den store fortellingen. 

Antagelig kjente Paulus Lukas fra oppholdet i menigheten i Antiokia. Når de nå tar båten fra Troas over til Samotrake og videre til Neapolis (Apg 16,11-12) er de fire mann ombord i båten på vei til Hellas

Kan det være at Lukas, som er lege, oppsøker Paulus i Troas fordi han har hørt om hans fobønnstjeneste blant de syke, og var interessert i å vite mer? Det er bare en tanke. 

"Derfra drog vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni ..." Lukas har sans for detaljer, både geografiske og historiske. Hva vet vi så om denne byen?

"Filippi, en by i Makedonia nær grensen mot Trakia, en dagsreise øst for Strymon. Den het opprinnelig Krenides (kildene), men fikk navnet Filippi etter Alexander den stores far, kong Filip. Han erobret den og grunnla den på nytt. År 167 f.Kr. kom Filippi under Romas velde, og i år 42 led Caesers morder nederlag i slaget ved Filippi. I tiden for Paulus's misjonsreiser var Filippi en romersk koloni som lå ved Via Egnatia, den viktige ferdselsåren mellom Østen og Vesten. Dens havneby var Neapolis. Ved en bielv til Strymon hadde den jødiske menigheten utenfor byen et bønnested. Makedonia var delt i fire distrikter, og Filippi var en av sitt områdes fornemste byer. Filippis innbyggere hadde av keiser Augustus fått meget store friheter og rettigheter, blant annet skattefrihet. Av Filippi står i vår tid bare ubetydelige ruiner igjen." (David Hedegård/Aapeli Saarisalo: Bibelsk oppslagsbok. Lunde 1975, side 271)

Gresktalende byer hadde ofte store jødiske befokkningsgrupper. Filippi hadde derimot en liten jødisk befolkning. Makedonia var styrt av romerne, men befolkningen var gresktalende. Som den misjonsstrategen Paulus var oppsøker han sine egne, og det er blant den jødiske gruppen i Filippi han henvender seg når han forsøker å skape et kontaktpunkt for evangeliets forkynnelse der i byen.

Nå foregriper jeg begivenhetene som skildres videre i kapittel 16, men jeg skal komme tilbake til begivenhetene. Det er bare et ørlite ord som foundrer meg og gjør meg spørrende. Som jeg sktrev skjer det et sceneskifte i vers 11 hvor Lukas begynner å skrive i 'vi-form'. Men så kommer vi til det siste verset i kapirrel 16. Da er vi plutselig tilbake til 'de-formen': "Så drog de videre." Kan det være at Lukas ble igjen i Filippi? 

Det siste stedet vi finner apostelteamet til Paulus - Silas, Timoteus og Lukas - er i huset til purpurkremersken Lydia, hvor de bodde. Men når de forlater Filippi, blir 'vi' plutselig til 'de'. Ble Lukas igjen? Når Paulus senere skriver sitt brev til den kristne forsamlingen i Filippi nevner han en som kan omtaler på følgende måte: "med rette ble kalt Synzygus" (Fil 4,3) Navnet betyr 'medarbeider'. Er dette den samme som Lukas? Den anerkjente bibelfortolkeren F.F Bruce er av den oppfatningen i boken: F.F Bruce: Apostle of the heart set free, 1977, side 221.

fortsettes

Ingen kommentarer: