torsdag, april 08, 2021

Bederen Paisios av Athos


Om munken Paisios av Athos (1924-1994):

 ”Den eldste ga dem (disiplene) cellen til de hellige erkeenglene, og han flyttet selv til en liten“ hytte ”, som han bygde i en viss avstand fra kastanjeplanker (bildet)

Hver natt utførte den eldste en bønnevakte med utallige bøyninger til marken og mange bønner med bønnetauet. Bønn var hans viktigste virksomhet. Han prøvde aldri avbryte forbindelsen med Gud gjennom smarte gjerninger. "

Fra boken "The Life of Elder Paisios the Holy Mountain" av Hieromonk Isaac

Ingen kommentarer: