fredag, april 09, 2021

Bibelstudium: Da evangeliet kom til Europa, del 5


Det er ved den lille elva Gangites, som er en bielv til elven Strymon, at evangeliet forkynnes for første gang i Europa. Tenk på de mange friluftsmøtene som senere er blitt holdt i skoger og på  åpne sletter rundt om i Europa etter dette. Tenk på de mange som er blitt vunnet for Gud rike på denne måten. Begynnelsen var ringe, men himmelen var blitt åpnet og evangeliets lys fikk skinne. Der ute, langt fra byens larm, falt evangeliets såkorn i villige hjerter. En ubetydelig bielv var plutselig blitt en dåpsgrav. Måtte vi aldri forakte den ringe begynnelsens dag! Det som skjedde den dagen da det lille reisefølget til Paulus dro gjennom byporten til Filippi endret Europas historie. Evangeliet gikk over Hellesponten til Europa. En purpurkremmerske ved navn Lydia, lærte å kjenne det purpurfargede blodet fra Golgata å kjenne! 

"Da hun hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der! Og hun nødde oss." (Apg 16,15)

Ser du hva som følger med når man blir omvendt? 

Kjærligheten til de hellige! Apostelen Johannes beskriver i sitt første brev hva som er et av kjennetegnene på gått over fra døden til livet: "Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden." (1.Joh 3,14)

Den ringe, men dog så strålende begynnelsen på evangeliets seiersgang i Europa som Paulus hadde hatt i Europa, varte ikke lenge; snart skulle Paulus få erfare sannheten i det gamle ordtaket: 'Der hvor Gud bygger en kirke, bygger djevelen et kapell ved siden av.' Det skjer i form av en spådomsånd.

Før vi ser nærmere på dette merker vi oss at selv om Lydia har åpnet sitt hus for Paulus og hans apostoliske team fortsatte de første kristne i Filippi å samles ved bredden av elven Gangites: "Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønestedet ..." (Apg 16,16) Filippi hadde det vi kaller en besøkelsestid. Den lille menigheten kom sammen under en åpen himmel, på en bønneplass. Det utviklet seg et helt spesielt forhold mellom menigheten i Filippi og dens åndelige far som ingen av de andre menighetene Gud brukte Paulus til å grunnlegge. Ingen menighet kom til å stå hans hjerte så nær som den kristne forsamlingen i Filippi. Det kan vi for eksempel se av brevet han skrev til menigheten i Filippi fra sitt fengel i Rom år 64. Det er en ren kjærlighetserklæring og det varmeste og hjerteligste av alle de 13 brevene Paulus skrev. Og denne menigheten er den eneste han vil ta imot penger fra, jfr Fil 4,14-16.

Det er på veien til dette bønnestedet at Paulus og hans reisefølge får møte "en slavepike med en spådomsånd". Guds ord advarer flere steder mot spådom og spådomsånder, som for eksempel i 5.Mos 18,9-12:

"Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaker, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er en styggedom for Herren. Og for disse motbydelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort fra deg."

Som lysets barn har vi absoluttt ingren ting med mørkets fordekte gjerninger å gjøre. Trolldom og spådomskunster hører inn under mørkets gjerninger, og er reelt også i dag. Det er slett ikke så skyldig som enkelte vil ha det til, og mennesker som kommer i befatnig med disse åndskreftene kan komme undrr innflytelse av dem - som denne "slavepiken". Spådomskunster kan være første steget til å gi rom for den onde i ens liv. Kristne som 'liker' TV-program som 'Åndenes makt', vet ikke hva de leker med av okkulte krefter.

Apostlenes gjerninger inneholder fire beretninger om direkte møter med onde åndsmakter.  hvor møtet med slavepiken i Filippi er en av dem. De tre andre er: 

1. Peters møte med trollmannen Simon i Samaria. Se Apg 8,14-25.

2. Paulus' møte med Barjesus eller Elymas, som opptrådte som medium hos den romerske landshøvdingen på Kyprios, Sergius Paulus. Se Apg 13,6-12

3. Konfrontasjonen med 'Himmeldronningen' - efesernes Artemis (Diana) i Apg 19, som jeg har behandlet utførlig i en annen artikkelserie: 'Konfrontasjon med mørkets rike'.

fortsettes

Ingen kommentarer: