lørdag, april 03, 2021

"din sjel skal et sverd gjennombore"


 "... Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferig, han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere legt..." (1.Pet 2,22-24)

"Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria: Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpentbart." (Simeons profeti om Jesus og Hans mor. Luk 2,14-15)

"Fjerde stasjon er Maria som har sagt sitt ja. Hun som er skatten i all fattigdom står her på gatehjørnet og venter. Det finnes ingen tårer i hennes øyne, tungen tørker i hennes munn. Hun sier ikke et ord når hun ser Jesus komme. Hun ånder sitt ja nok en gang, ja. Skriket, holder ham strengt tilbake i sitt sterke, beherskede hjerte. Hun sier ikke et ord. Hun ser på Kristus.

Moderen betrakter sin Sønn og kirken sin Frelser.  Hennes sjel kaster seg imot Ham, som den døende soldatens skrik. Hun står oppreist innfor Gud. Hennes sjel vidåpen for Hans blikk. Det finnes ingenting i henne som sier nei eller trekker seg tilbake. Hver fiber i hennes gjennomborede hjerte sier ja og samstemmer. Og likesom Gud er der, er også hun. Hun samtykker og den Sønn hun unnfanget i sitt morsliv. Hun tier og skuer Gud Den aller helligste.

- Paul Claudel/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: