fredag, april 02, 2021

Bibelstudium: Konfrontasjon med mørkets rike, del 10


Midt i en tankerekke hvor Paulus skriver om døden og oppstandelsen nevner Paulus noe han har opplevd i Efesos: "Var det på menneskelig vis jeg kjempet mot villdyr i Efesos, hva gagn hadde jeg så av det?" (1.Kor 15,32) Observante bibellesere vil finne at Lukas ikke nevner noen kamp mot ville dyr noe sted i Apostlenes gjerninger. Men det Paulus sikter til her i 1.Korinterbrev handler om de demoniske kreftene hn møttei Efesos. De beskriver han som ville dyr.  De demoniske kreftene med 'himmeldronningen' Artemis i spissen, fikk makt over innbyggerne i denne byen. Tenk deg 25.000 mennesker i byens store Amfi som i "to timer" skriker: "Stor er efesernes Artemis" (Apg 19,34) og det "enstemmig". Tenk hvilken suggesiv makt! Og tenk hvilke forførende krefter som får makt over en slik folkemengde. Det er skremmende. Det minner mye om nazistenes folkemøter før og under 2.verdenskrig, og nåtidens massemøter i Nord-Korea hvor mennesker lyder blindt en demonisk makt. 

Den onde omtales jo av Peter som "en brølende løve": "Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen..." (1.Pet 5,8-9a)

Apg 19,35 viser hvilket demonisk feste "himmeldronningen" Artemis (Diana) utgjorde i Efesos. Byskriveren omtaler henne på denne måten: "efesernes by er tempelvokter for den store Artemis og hennes bilde, som er falt ned fra himmelen..." 

Som jeg allerede har nevnt tidligere i denne artikkelserien så hadde Efesos et stort Artemis-tempel, og folk valfartet hit fra fjern og nær. Dette var det synlige. Men også i den usynlige verden var Efesos en tempelvokter. Det var i denne byen, i dette geografiske området, at Artemis var en territoral åndsmakt.  Jeg har gitt eksempler på slike territoriale åndsmakter fra Daniels bok tidligere i denne artikkelserien. Slike territoriale åndskreftene finnes også i dag. De må avdekkes gjennom bønn. De holder hele landområder i sin maktsfære. Gjennom historien kan vi se hvordan en 'morderånd' har holdt enkelte områder i sin makt i årtier. 

Artemis-tempelet lå to kilometer utenfor Efesos' bykjerne. Det var et arkitektonisk mesterverk som tok pusten fra de besøkende. Tempelet målte 115 ganger 55 meter og hadde 98 søyler i doble rekker, alle over 17 meter høye. Artemis-tempelet var fire ganger så stort som Athens Partenon og var utsmukket av datidens fremste kunstnere og skulptører. Fra hele den kjente verden kom pilegrimer og turister for å se dette fantastiske byggverket. Tilstrømningen til dette okkulte tempelet bidro i betydelig grad til den økonomiske velstanden i Efesos, og enorme pengesummer skal ha blitt oppbevart der. I det hele tatt levde reloigion og handel i en mektig symbiose i Efesos. Det ble sagt at Artemis-tempelet var den største banken i Asia.

Det er interessant å merke seg koblingen mellom mørkets makt og penger. 

Sølvsmeden Demetrius og byens kunsthåndverkere hadde en betydelig inntekt ved å lage amuletter og religiøse fetisjer av Artemis og selge dem. Djevelen er jo 'denne verdens fyrste' og mye av ondskapens hanns styres jo gjennom penger. Det er ikke for ingenting at Jesus snakket om Mammon som en avgud: "Ingen kan tjene to herrer. For enten vilhan hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon." (Matt 6,24)

Så svart/hvitt er Jesus! 

Men evangelieforkynnelsen brøt de demoniske festningsverkene over Efesos! Etter at Apostlenes gjerninger ble skrevet, kommer andre akt i dramaet om Efesos. Noen år etter at Paulus hadde forlatt byen, slo apostelen Johannes seg ned i Efesos. Ifølge historikeren Ramsay MacMullen gikk Johannes, i motsetning til Paulus, inn i det berømte Artemis-tempelet for å drive åndelig krigføring. I tempelet ba han denne bønnen: 'Å, Gud...i hvis navn enhver avgud tar flukten og hver demon og hver uren makt, la nå den demonen som er her, ta flukten i ditt navn!' ( Ramsay MacMullen: Christianizing the Roman Empire, 1984, side 112 )

Hva skjedde så? Historien forteller at da Johannes tok autoritet over Artemis, sprakk hennes alter i biter og halve tempelet segnet sammen. Det skjedde altså et tronskifte i Efesos. 50 år etter at Johannes hadde gått inn i tempelet og brutt denne åndsmakten var det ingen som snakket mer om Artemis.

slutt.

Ingen kommentarer: