søndag, april 04, 2021

Kristus er oppstanden!


 Kristus er oppstanden fra de døde, med døden nedtrampet Han døden, og til dem i gravene gav Han liv.

Slik lyder det triumferende i kirker verden over i dag! Troen på Kristi oppstandelse og menneskenes oppvekkelse fra de døde er felles for hele kristenheten, men ingen har bevart den med en slik kraft som Den ortodokse kirke. Påsken er det ortodokse kirkeårets sentrum i strørre grad enn julen er midtpunkt i den protestantiske tradisjonen. Den fem uker lange fasten før påske er en enda mer intensiv forberedelsestid innfor påsken enn advent er som forberedelsestid før feiringen av Kristi fødsel. Kristi oppstandelse er ikke bare sentrum i årssyklusen av fester for en ortodoks kristen, men også i ukens og dagens krets av gudstjenester.

Jeg har tenkt på dette når jeg har vært i Russland. Der heter nemlig søndag voskresenie, det vil si oppstandelse! Søndag er for en ortodoks kristen en liten påske! For i morgengudstjenesten leses en evangelietekst om oppstandelsen og mange av søndagens hymner handler om Kristi seier over døden. For de troende, blir søndagen en stadig påminnelse om Kristi oppstandelse. Gjennom selve gudstjenestefeiringens utforming blir de troende bevisst at Kristus er oppstanden, Han lever, og tekstene om hendelsene omkring Kristi oppstandelse løftes hele tiden fram som en sterk påminnelse om dette.

Påskens kanon i 1.tone følger en tekst skrevet av den hellige Johannes Damaskenos og lyder slik:

"Det er oppstandelsens dag, la oss lyse opp, o folk! Påske, det er Herrens påske! For fra døden til livet og fra jorden til himmelen har Kristus, vår Gud, ledet oss som synger seierssangen.

Kristus er oppstanden fra de døde!

La oss rense våre sanser så vi får se oppstandelsens utilgjengelige lys fra Kristus i stråleglans og tydelig høre Ham si: Gled dere alle, og stem i seiersangen!

Må himmelen verdig fryde seg og jorden glede seg, ja verden holde fest, den synlige sammen med den usynlige, for Kristus har stått opp i uendelig glede!

Kom, la oss drikke den nye drikk, ikke den som ved et under sprang frem fra den golde klippe, men av uforengelighetens kilde, som faller lik regn fra Kristi grav; i den har vi vårt feste.

Nå blir allting fylt av lys. himmel og jord og det som under jorden er; må all skapning holde fest for Kristi oppståen; i den har vi vårt feste. (Fra Ortodoks bønnebok, side 131)

Ingen kommentarer: