fredag, april 30, 2021

Post-Covid: Hvordan vil samfunnet se ut? En stemme for de stemmeløse


For ordens skyld: jeg er ikke katolikk, men jeg har stor sans for pave Frans sin djerve stemme i moralske spørsmål. Nå har han skrevet bok sammen med pavekjenneren Austen Ivereigh, en bok avisen Dagen spanderer hele tre helsider på i dagens utgave. Det er det gode grunner for. Med profetisk røst taler den nå 84 år gamle paven om verdenssamfunnet etter Covid-19. Pave Frans snakker om den verden han ser for seg som er 'post Covid'. Hans skrekk-scenario er en global markedsøkonomi i full galopp og uten reguleringer. Selv drømmer paven om en økonomi som bygger på respekt for menneskets verdighet med beskyttelse for de svakeste, dyrker fellesskapet og som på en radikal ny måte tar hensyn til forvaltning av skaperverket.

Uredd låner han bort sin stemme for de stemmeløse: barnet i mors liv. Det dreier seg om drap av 30-40 millioner ufødte i året. Disse barna har biskopene i Den norske kirke sviktet. Men biskopen av Rom gir dem en stemme.

Men pave Frans snakker også om de milllioner av barn som er uten skolegang, mens verden svir av milliarder av kroner på våpenproduksjon. For ikke å glemme de millioner av barn som går sultne til sengs, eller som dør av sult. Iløpet av de fire første månedene av 2020 døde 3,7 millioner mennesker av sult. Stans litt opp for det tallet før du leser videre.

Paven snakker også om plasten i havet, flytningekrisen, klimakrisen og behandlingen av verdens urbefolkning. Han skriver om de rystende overgrepene av barn - også i egen kirke. 

Paven forkaster det altfor vanlige scenariet der økonomien er frakoblet etikken, og setter det hele i et bibelsk perspektiv. Boken er full av henvisninger til Bibelen. 

"Å lytte til populistiske ledere minner meg om 1930-årene, da flere demokratier kollapset og ble til diktaturer over natten," sier paven blant annet i boken som på engelsk har fått tittelen: Let us dream.

Har du tilgang til Dagen anbefaler jeg deg å lese journalist Jarle Kallestads artikkel. 

Billedtekst: Pave Frans. Foto: Wikipedia

Ingen kommentarer: