tirsdag, april 13, 2021

Bibelstudium: Da evangeliet kom til Europa, del 9

En ny morgen rant opp over byen Filippi, og den klare, greske solen lyste fra en.  blå hvelving over den lille byen. Solstrålene smatt inn gjennom rifter i fengselsmuren og kastet sitt milde lys ned i fengslets fangehull. I fangevokterens hus  stelte var det stor glede denne dagen. Frelse var kommet til hans hus. Den romerske fangevokteren og de so hørte til ham hadde blitt nye skapninger i Kristus. Lovsangen fulgte over fra fengselet til fangevokterens hjem! Den nyvunne frelsen i Kristus, og gleden over å være døpt til Hans død og oppreist til et nytt liv må ha vært til å ta og føle på.

Arrestasjonen av Paulus og Silas skulle vise seg å være ytterst problematisk for myndighetene, da det går opp for dem at de har arrestert, mishandlet og fengslet romerske borgere. Romerske borgere hadde rettigheter, rettigheter myndighetene i dette tilfellet hadde krenket. 

Borgerskap i Romerriket var et privilegium som ble gitt til individer som levde innenfor en gitt sone. I utgangspinktet gjaldt disse borgerettighetene bare byen Rom, men gjennom den såkalte Forbundsfellekrigen og gjennom visse reformer ble disse borgerettighetene utvidet. Mot slutten av keiserriket hadde alle som levde innenfor Romerrikets grenser borgerrettigheter. Slike rettigheter var en priviligert poltisk og juridisk status knyttet til alle frifødte enkeltindivider i henhold til lov, eiendom og styring avhengig av hvilken gruppe du tilhørte i det romerske samfunnet: 

Om du var mann hadde du omfattende privilegier og beskyttelse, men det som kanskje er oppsiktsvekkende sett med dagens øyne, er hvilke rettigheter kvinnene hadde i det romerske samfunnet. Vel og merke om du var en rik kvinne. Begrensninge var der. En kvinne kunne uansett ikke ha muligheten til å stemme eller inneha noen offentlig eller administrativ stilling, men om du var en rik kvinne kunne du delta i det offentlige liv ved å finansiere byggeprosjekter eller støtte religiøse festivler og seremonier eller andre kulturelle hendelser. Kvinner hadde oså rett til å eie eiendom, drive forretninger -her er purpurkremmersken Lydia et godt eksempel - og de kunne også oppløse ekteskap ved skillsmisse. 

Men det fantes også to andre grupper som hadde visse rettigheter i det romerske samfunnet. Det gjaldt slaver og de som ble omtalt som frimenn. Slaver ble sett på som en annens eiendom og manglet derfor personlih frihet og rettigheter, men over tid kunne de skaffe seg visse former for beskyttelse igølge romersk rett. En del slaver ble frie ved at de ble gitt status i testamentet ved sin eiers død, Så hadde du frimennene som var frigitte slaver. De ble ikke automatisk gitt statsbogerskap, men kunn få det etterhvert. 

Det var de romerske styresmaktene i Filippi, de romerske pretorene,som hadde latt Paulus og Silas hudstryke og kastet dem i fengsel. De hadde sikkert hørt om det som hadde skjedd i byens fengsel, og nå var de redde. De ville ha saken ute av verden så fort som mulig, før det ble bråk, siden de hadde krenket de tos bogerrettigheter. Lukas beskriver dette slik: "Da det nå var blitt dag, sendte styresmaktene bud med sine tjenere: Sett disse mennene fri" (Apg 16,35)

Men Paulus ville ikke at de lokale styresmaktene skulle slippe så lettvint unna! I det minste kunne de selv komme til fengselet og bi skjeden selv, uten å sende sine rettstjenere! Så skjedde: "Da kom de selv og godsnakket med dem. Da førte dem ut og bad dem dra bort fra byen." (v.39)


Slutt

Serien fortsetter med Apg 17.

Ingen kommentarer: