torsdag, april 01, 2021

Jesus ble grepet av angst


I forbindelse med Vesper-bønnen i dag hentet jeg den nytestamentlige lesningen fra Evangeliet etter Markus, og siden det er Skjærtorsdag var det naturlig stanse ved beretningen som omhandler det som skjedde i Getsemane. Det er spesielt disse ordene jeg stanset opp for: "Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem: Min sjel er tynget til døden av sorg. (Mark 14,33-34)

Jeg grunnet på disse ordene i kveld. 

Det gjør inntrykk å lese dette. Angst og gru var ikke ukjent for Jesus. Det er en del av Hans lidelseshistorie. Det viser at Han ikke bare var 100 prosent guddommelig, men også 100 prosent menneskelig.

Angsten har jeg som hjerte- og Parkinsons-pasient smakt på. 

Jeg er et menneske.

Å vite at også Jesus smakte på angst er til hjelp.

Ingen kommentarer: