torsdag, april 15, 2021

Mitt engasjement for Israel


Israel markerer i dag 'Yom Ha'atzmaut' - Uavhengighetsdagen, en offisiell minnedag for å markere Uavhengighetserklæringen fra 1948. For israelerne er dette en stor festdag. Datoen varierer fra år til år. På 73 års dagen faller den på 15.april.                                                                                                          

Noen har spurt om hva som er grunnen for mitt engasjement for Israel? Svaret på det spørsmålet er ikke først og fremst politisk, men bibelsk. Slik jeg ser det er staten Israels gjenopprettelse i 1948 en bokstavelig oppfyllelse av Guds evige løfter gitt til Israels land og folk. Gud svikter ikke sitt eget ord. Om Gud skulle forkaste sine løfter gitt til jødene, var vi ingen garanti for at Han ikke trekker tilbake sine løfter gitt til sin menighet. Da er ikke Gud til å stole på. Men Gud holder sine løfter. 

Min sønn og jeg har sett de to første episodene av NRK-serien om 'Frontkjemperne'. Jeg vet ikke om jeg orker å se mer. Så mye ondskap, ja direkte jævelskap, som nazistene og også norske frontkjempere var med på, hvor også jødene ble utsatt for. En brutalitet og råskap med mishandling, vilkårlige drap, bare fordi de var jøder, som er uten sidestykke. 6 millioner jøder tilintetgjort i nazistenes utryddelsesleire. Det er nesten ikke til å holde ut. Derfor er det både rett og rimelig at jødene fikk vende tilbake til sitt eget hjmland etter den forferdelige krigen. Derfor er mitt engasjemnt også politisk. Det betyr ikke at jeg til enhver tid er enig med den til enhver tid sittende statsministeren. Det er ikke israelerne selv engang. 

Jeg er hva som kalles en kristensionist. 

Det er naturlig med det bibelsynet jeg har. Jeg kan ikke gi på båten det jeg er blitt overbevist om siden jeg ble en kristen i 1972. Derfor kan jeg heller ikke være med i sammenhenger som klart og tydelig gir uttrykk for erstatningsteologi, eller er antisionister. Dette er et valg jeg gjorde for 49 år siden. Neste år er det 50 år siden jeg bestemte meg for å følge Jesus, og kjærligheten til Israel fikk jeg inn med morsmelka - det vil si de første bibeltimene jeg hørt av en klokker i Den norske kirke, Rold Danielsen. 

Gratulerer med dagen, Israel, og alle mine jødiske venner!

Foto: Pixabuy

Ingen kommentarer: