mandag, april 26, 2021

En tid for sorg, gråt og forbønn for Norge.


Arbeiderpartiets, Partiet Rødts og Sosialistisk Venstreparti landsmøtevedtak med en sterk liberalisering av abortloven utfordrer alle oss som ber for vårt kjære fedreland til å be med fornyet styrke. Som kristen, som pastor og nasjonal bønneleder, kan jeg ikke sitte stille i en tid hvor landet vårt opplever at mørket er blitt mye mørkere. Dette er en tid for faste og gråt innfor Herrens ansikt. En tid for djup sorg over den åndelige tilstanden i Norge. I hedenskapets mørke satte man barn ut for å dø alene. I det moderne hedenskapets mørke er det blitt slik at man nå vil drepe barn i mors liv frem til 22 svangerskapsuke, i en tid hvor vi har teknologien til å redde dem.  Hvilket menneskesyn dette representerer! Hvilket mørke! 

Ordene fra Jakob brev beskriver så godt det Gud kaller oss til som forbedere. Måtte Norges kristne våkne og se hva som er i ferd med å skje med landet vårt. Nå er det en tid for å be som aldri før. Valget til høsten er avgjørende for barnet i mors liv, om det skal få leve eller bli drept.

Takk til Målfrid Marie Lejbølle som har laget den flotte illustrasjonen med bibelordet, og for at jeg fikk bruke den til denne bønneoppfordringen.

Ingen kommentarer: