tirsdag, mai 09, 2017

Å dele din kunnskap med andre

"Ofte tror vi at vi ikke vet tilstrekkelig for å undervise andre. Vi vegrer oss til og med for å fortelle for andre det vi vet, av frykt for at vi ikke skal ha noe å si når de ber oss om mer.

Denne innstillingen gjør oss engstelige, innesluttet, dominerende og selvopptatte. Men når vi har mot til fritt å dele med andre det vi kan, oppdager vi snart at vi kan mye mer enn vi visste om. Det er bare når vi sjenerøst øser av vår kunnskaps kilde at vi oppdager hvor djup den er."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: