fredag, mai 05, 2017

Fortsetter farens arbeid med å nå Sibir med evangeliet

I dag gleder jeg meg stort over det misjonsarbeidet datteren til Georgij Vins driver i Sibir. Sammen med sin mann, Alexander Velichkin, fortsetter Natasha i fotsporene til sin far, som satt åtte år i sovjetisk fangeleir for sin tro under grusomme forhold. Etter en avtale fremforhandlet av daværende president Jimmy Carter, kom Georgij Vins og hans familie til USA i 1979. De bosatte seg i Elkhart, Indiana hvor Vins-familien fortsatte sitt arbeid for kristne samvittighetsfanger i det daværende Sovjetunionen. Georgij Vins døde av en kreftsvulst i hjernen, 11. januar 1988. Georgij Vins tilhørte de såkalte Reformbaptistene, bedre kjent som de uregistrerte baptistene. Hans far var mennonit.

Ekteparet Velichkin bærer på en stor nød for å bringe evangeliet til avsidesliggende landsbyer i Sibir. De arbeider langs de sibirske elvene, hvor du finner små landsbyer befolket av både russere og sibirske urbefolkningsgrupper som tunguere og evenkere.

De sibirske nordområdene er et nærmest uendelig landområde og vanskelig tilgjengelig. De sparsomt befolkede landsbyene ligger langt unna hovedveiene og også langt fra hverandre. I de lange sibirske vintermånedene, går den eneste farbare veien over islagte elver og sjøer. Her er det kaldt! Veldig kaldt!

Bosetningene Natasha og Alexander Velichkin forsøker å nå med evangeliet er små: fra 200 til 700 mennesker. De befinner seg hundrevis av kilometer fra hverandre, og noen av dem kan bare nåes om våren. Da er det en periode på fire til seks uker hvor snøen er borte og veiene er farbare.

Hver eneste vår reiser Alexander, Natasha og deres team på sølte veier ut fra basen i Bratsk hundrevis av kilometer for å nå elver hvor de via båt kan ta seg inn til noen av disse avsidesliggende landsbyene. Oftest ferdes de på elvene N.Tunguska og Nepa. De stopper ved hver eneste bosetning og landsby hvor de går dør til dør og deler evangeliet med landsbybeboerne. De deler ut Nytestamenter, traktater, viser evangeliseringsfilmer og arrangerer leire for barn og ungdommer. Ofte må de ta seg frem gjennom svært tettvokset og nærmest uframkommelig skog - men evangeliet skal frem.

Be gjerne for Natasha og Alexander. Det hender de møter uvennlige mennesker underveis, de utsettes for angrep både fra mennesker og ville dyr.

Ingen kommentarer: