lørdag, mai 13, 2017

Maisnø, del 3

Her er tredje del av artikkelen til den svenske hellighetsforkynneren Emil Gustafson. Første del ble publisert onsdag 10. mai, andre del torsdag 11.mai:

Guds Sønn skal bli æret

Tiden er avgjørende. Livet analyseres, kristendommen stilles innfor Pontius Pilatus. Hvem vil dø for å bevise at Jesus er oppstandelsen og livet? Lasarus måtte dø. Her avsløres kristendommens innhold. Den som mener seg å lytte fjell, kan ikke løfte moldvarpens haug. Tiden er så alvorlig at enhver reduseres til sin virkelige verdi, og en blir det en er. Jesabels skremsler avslørte Elias' svakhet, at han var et menneske av samme natur som vi. Men bli ikke fortvilet du anfektede sjel, om havets bunn kommer for dagen, om kjære forhåpentligvis går i grus!

Når du går over en åker, som nettopp er tilsådd, finner en såkorn som ikke er blitt begravd i jorden, og de ser jo ut til å ha det bedre enn de som er gjemt i jorden og smuldrer hen. Men når de fullmodne aks vaier i vinden, setter vi større pris på et eneste hvetekorn, som har gått gjennom døden for å bære mye frukt, enn på ti tusen andre, som tørket i solskinnet eller ble spist opp av fuglene. 'Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.' Såkornet kan ikke for bestandig bevares på magasinene, den må fornyes gjennom døden. Og vi må alltid bære Jesu død med oss i vår kropp, som Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. 'Således er da døden virksom i oss, men livet i dere.' Menighetens behov er å få gjetere som gir sitt liv for fårene.

Det finnes nok høyder som aldri skjules av skyer og dyp som aldri opprøres, men enhver som vil føde andre på ny, må dø. Et liv som skal nære andre, må males, likesom hvete knuses mellom steinene. Det har falt i den elskedes lodd gjennom døden å ære Guds Sønn. 'Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds Sønn skal bli æret ved den.' Vi kan lett forstå og innse at fortidens hellige, som Abraham og Job med flere, har hatt den store og alvorlige oppgave å undersøke farvannet for kommende generasjoner. De måtte sette livet på spill og gå gjennom ild og vann for vår skyld, for at vi ved deres eksempel skulle ha en oppmuntring til å holde fast på det håp vi hadde. Abraham føres ved Abrahams prøvelser fram til Abrahams tro, for å være et forbilde for troens barn til alle tider, og virkningene av hans liv lever videre gjennom tidsalderene. Josefs renhet har manet mang en ungdom til å slukke lidenskapenes brann, og bevare sin uskyldighet, og hans prøvelser har rakt mang en sviktende, oppgitt sjel en brors hånd og ført stakkaren fra fengselet til den gyldne trone.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: