mandag, mai 08, 2017

Søk først Guds rike, del 1

Det er en ting som har prioritet for Jesus, og som også skal være vår prioritet, om vi skal være Hans etterfølgere: "Søk først," sier Han, i betydningen: fremfor alle ting:

"Søk først Guds rike ...." (Matt 6,33)

Tidligere i Evangeliet etter Matteus, blir vi introdusert, først med virksomheten til døperen Johannes og hans budskap: "På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: "Vend om, for himmelriket er kommet nær..." (Matt 3,1) Like etter introduseres vi for Jesus og Hans tjeneste, og da heter det: "Fra da av begynte Jesus å forkynne: Vend om, for himmelriket er kommet nær." (Matt 4,17) Og senere gir Matteus oss del i flere av Jesu lignelser, og mange av dem har det til felles at de er lignelser om dette himmelriket eller Guds rike. I den forbindelse sier Jesus til sine disipler: "Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter ..." (Matt 13,11).

Leser vi alle fire evangelier ser vi at det helt sentrale i Jesu undervisning og forkynnelse er Evangeliet om Guds rike: de gode nyhetene om Guds rike. Ja, når Lukas begynner sin beretning om de gjerningene som kan knyttes til Jesu apostler, forteller Lukas oss om det Jesus gjorde mellom sin oppstandelse og sin himmelfart:

"I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til." (Apg 1,3)

Fra begynnelse til slutt i Jesu liv og tjeneste om Guds rike, og vi blir da også oppfordret til at vi søker dette riket fremfor alt vi gjør. Da er mitt spørsmål: Hvorfor er ikke forkynnelsen av Guds rike mer fremtredende i vår forkynnelse i dag? Hva kommer det av at forkynnelsen om dette riket er mer eller mindre fraværende i vår forkynnelse og vår undervisning? Forstår vi hva det innebærer å søke Guds rike fremfor alt annet?

Om det sentrale i Jesu undervisning handlet om Guds rike, hvorfor er dette riket ikke sentralt for oss? For det var tydelig at dette også var helt sentralt i undervisningen til apostlene. Helt på slutten av Apostlenes gjerninger leser vi om Paulus:

"Uhindret og med stor frimodighet forkynte han om Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus."

Dette er faktisk det aller siste verset i Apostlenes gjerninger og viser med all tydelighet hvor sentral forkynnelsen av Guds rike var i tjenesten til apostelen Paulus.

I noen artikler fremfor skal vi se litt nærmere på hva Det nye testamente lærer om Guds rike.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: