torsdag, mai 04, 2017

Slik skal du be

"Be om tårenes nådegave. Be at Gud må gjøre ditt harde hjerte mjukt. Be om at Gud må forlate deg de synder du bekjenner for Ham. 

Be ikke om at dine ønsker skal oppfylles. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Guds vilje. Be i stedet som du har lært, med ordene: Skje Din vilje.

Be om at Guds vilje skal skje i alle ting. Han vil i sannhet det som er godt og riktig for din sjel, mens din sjel ikke alltid søker det, og det alene."

- Evagrios av Pontos

Ingen kommentarer: