lørdag, mai 06, 2017

Livet og tjenesten

"Å blir brukt av Gud en gang i vår levetid er verd et livs levetid."

- Watchman Nee

"Vis er den mann og vis er den gruppe, som forstår når Gud har gitt fakkelen videre til noen andre."

- James Chen, disippel av Watchman Nee

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

"Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet..." (Apostelen Paulus)

Ingen kommentarer: