lørdag, mai 20, 2017

Vest-Java et arnested for religiøs intoleranse

Vest-Java, som er det tettest befolkede området i Indonesia, er i ferd med å bli et arnested for intoleranse. Det melder UCA News, som er det største uavhengige katolske nyhetsbyrået i Asia.

Lokale menigheter er blitt tvunget av muslimer til å slutte å holde møter i sine egne kirkebygg, og det gis ikke tillatelse til å reise nye. Husmenighetene har valgt å se bort fra forbudet om å møtes i hjemmene og fortsetter å møtes. En av pastorene sier til UCA News at de frykter at deres samlingssted kan bli raidet av politiet når som helst. Dette gjelder både katolske kirker og protestantiske menigheter.

Tre menigheter - en katolsk og to protestantiske - i Parungpanjang i Bagor-distriktet har virkelig fått kjenne den sterke misnøyen blant muslimene. I følge protester og press fra lokale muslimer har myndighetene stengt disse tre kirkene. Det skjedde i mars i år.

La oss be for våre hardt prøvede trossøsken i Indonesia.

Ingen kommentarer: