tirsdag, mai 29, 2018

Kirken som eksilbevegelse

"Den før-konstantinske kirke, så på seg selv som en eksil-bevegelse innen den dominerende kulturen."

Sitert fra boken "The New Conspirators" av Tom Sine. IVP Books, 2008, side 19.

Noe å tenke på i den situasjonen dagens kirke befinner seg i. Burde den ikke være motkulturell? Som salt og lys i en mørk verden. Ikke konform, men radikal.

Bysten forestiller keiser Konstantin.


Ingen kommentarer: