torsdag, mai 31, 2018

Sekulariseringen spiser Europas sjel

Man kan bli litt klokere av å lese Klassekampen. I hvert fall om man leser kronikken til Eivor Oftestad i dagens utgave, med tittelen: "Europa uten Gud."

I den gjør hun oss oppmerksom på noe som i hvert fall jeg ikke visste: At det finnes noe som heter 'House of European History' i Brussel. Det er et år siden stedet offisielt ble åpnet, og huset presenteres som 'et reservoar for det europeiske minnet, og som en permanent kilde til fortolkning av Europas fortid. Det skal være et hus hvor den europeiske ide kan få vokse, en ide om et forenet Europa i fred og frihet basert på felles verdier," leser vi hos Oftestad.

Men det er en hake ved det hele. Mens det finnes for eksempel imponerende utstillinger om Den franske revolusjonen og om Karl Marx, om verdenskrigene og Holocaust, mangler det en ting. Ingenting nevnes om religion. "Huset er tomt," skriver Eivor Oftestad , som om "religion aldri har eksistert noen gang og aldri har preget Europas historie."

Ingen ting om Den romersk-katolske kirke, ingenting om Martin Luther og reformasjonen.

Absolutt ingenting. Eivor Oftstad skriver:

"Europeisk sekularisme kjemper ikke lenger mot den kristne religionen, den simpelthen ignorerer ethvert religiøst aksepekt" og "Når Gud og religion er fortrengt, tar Brussels institusjoner  plassen."

Skremmende - og absolutt historieløst!

For sannheten er at uten den kristne tro har ikke Europa noen sjel.

Kjøp dagens utgave av Klassekampen. Den er verdt de 35 kronene den koster bare for å lese Eivor Oftestads velformulerte kronikk. Hun er forøvrig forfatter og forsker i kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultetet.

Ingen kommentarer: