tirsdag, mai 08, 2018

8.mai: Be for Norge og Guds planer for vår nasjon

Tidlig denne morgenen hengte vi ut balkongflagget vårt. Når vi står på balkongen vår og ser nedover ser vi et stort norsk flagg som vaier mellom bjørketrær som begynner å grønnes. Det er 8.mai. Fuglesangen er intens. Jeg husker mor og far fortelle om 8.mai for 73 år siden. Den helt spesielle dagen, hvor Norge atter en gang ble fritt. Om den overveldende gleden og begeistringen, om den sterke følelsen av frihet, og roen og freden som senket seg.

Det er godt å bo i Norge. Veldig godt. I dag er det mange grunner for å takke. Og for å be. Be for landet vårt. Om fred. Faktisk er det vårt kall som kristne:

"Be for konger og alle i ledende stillinger, SÅ VI KAN LEVE ET STILLE OG FREDELIG LIV MED GUDSFRYKT OG VERDIGHET I ALT." (1.Tim 2,2)

I dag kjenner jeg på en spesiell glede over flagget vårt. Det korsmerkede flagget. I en tid som vår er det ingen selvfølge at vi får beholde det. Det finnes sterke krefter som vil forandre Fedrelandssalmen. Jeg er overbevist om at Gud har en spesiell plan for de nordiske nasjonene som har korsmerkede flagg! Selve Nordens bønneapostel, Kjell Sjöberg, siterer Esek 1,4 når han skriver om "Guds rikes plan för Nordens länder":

"Jeg så, og se! - en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den..."

Sjöberg, vel vitende om at dette ordet taler inn i en helt spesiell situasjon for Israel, tolker dette ordet også til å gjelde profetisk for de nordiske land. De korsmerkede nasjonene.

"Befrielsen av jorden begynner fra jordens ender. Jordens ender er de plasser som ligger lengst bort fra Jerusalem. Jordens fire hjørner er New Zealand, Sør-Afrika, Norden, Nordkapp og Canada. I den salmen som handler om det antikristelige opprøret mot Herren og Hans Salvede får Messias tillatelse til å begjære jordens ytterste ender som sin eiendom som en strategi for å møte opprøret. Når Jesus begjærte jordens eiendom som sin eiendom, så tror jeg Han begjærte Norden som sin eiendom. Befrielsen har sin begynnelse fra jordens ytterste ender og den sluttføres i Jerusalem når Kongen kommer tilbake." (Kjell Sjöberg: Guds rikes plan för Nordens länder. Et kompendium).

I dag er det en god anledning til å be om at Gud beskytter Norges grenser, og at Hans plan for vår nasjon fullbyrdes.

"Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves." (Salme 127,1)

Billedtekst: Fyret på Lindesnes får stå som et bilde på den oppgaven Guds folk har i Norge med å be for vårt kjære fedreland.


Ingen kommentarer: